Bericht van MLBB

De regering heeft vanavond landelijke, aanvullende maatregelen afgekondigd om het corona-virus zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen.
Een van de maatregelen welke onze bond treft, is het sluiten van de horeca om 22.00 uur.

Het bondsbestuur heeft hierop besloten per dinsdag 29 september de GEHELE competitie voor tenminste 3 weken stil te leggen.
Dit geldt ook voor de seniorencompetitie, daar hier onze meest kwetsbare leden spelen.

Inkorten van wedstrijden en vroeger beginnen acht het bestuur niet haalbaar, bovendien blijven de contactmomenten gewoon bestaan, met mogelijk risico op besmetting.
Wij gaan ervan uit dat de regering achter 2 weken hun maatregelen evalueert. Aan de hand van die uitkomst zal het bondsbestuur beslissen of en zo ja onder welke voorwaarden de competitie 2020/2021 hervat kan worden.

Alle wedstrijden welke tot en met maandag 28 september zijn gespeeld, blijven geldig mocht de competitie op enig moment hervat kunnen worden.
Wedstrijden moeten zoals gebruikelijk gewoon digitaal worden ingestuurd.

En tot die tijd, ben voorzichtig en blijf gezond!!!

Comments are closed.